Wisseltentoonstelling 67: Sleepboten op Station


"Sleepboten op station" gaat over de sleepboten die in diverse havensteden op station werden gelegd om, als er een schip op zee in de problemen kwam, haar te kunnen helpen en behouden naar een haven te slepen. Dit werd gedaan op alle wereldzeeën en ook in de Nederlandse binnenwateren.  Tegenwoordig wordt die taak voor een gedeelte uitgevoerd door de overheden van verschillende landen. Zij hebben op diverse punten sleepboten liggen, die direct kunnen ingrijpen als een schip in moeilijkheden komt en dreigt de kusten en stranden van het betrokken land te bereiken of te vervuilen.

Slepen en bergen: het was een combinatie die volstrekt nieuw was in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Eén en ander was mogelijk geworden dankzij de communicatie die schepen met elkaar door middel van radioverbindingen konden hebben; contact dat trouwens ook via een kuststation kon worden gelegd. Radio aan boord van schepen was een vinding die uit de allereerste jaren van die eeuw dateerde. Het was een uiterst waardevol iets, een fenomeen dat een geweldige vlucht zou nemen. Iedereen die met varen had te maken, zag er het enorme nut van de radio aan boord van schepen in. Vier jaar na de introductie ervan kreeg de ROODE ZEE (II) als eerste zeesleepboot ter wereld radio aan boord.

De gekozen havenplaatsen, waar de sleepboten naar toe gingen, waren dermate strategisch gelegen, dat ze een groot zeegebied konden bestrijken, waar het vaak slecht weer was. In eerste instantie werden vrijwel alleen havens rond de Atlantische Oceaan uitgekozen, maar later werden ook de havens aan de Middellandse zee (Malta) en de Perzische Golf (Bahrein) vaste stationshavens.  Ook in het Verre Oosten viel via het posteren van slepers op strategische plaatsen geld te verdienen en daar ging het tenslotte om.

De tentoonstelling geeft een mooi overzicht van alle activiteiten rond stationering, dichtbij en veraf, waarbij niet de gevaren zijn vergeten die men liep in tijden van oorlogshandelingen, zoals de Tweede Wereldoorlog en de Golfoorlog.

Om de volledige tentoonstellingswijzer van "Sleepboten op Station" te lezen, drukt u op onderstaande link.