Scheepsmodellen


Het Nationaal Sleepvaart Museum beschikt over zo'n 200 scheepsmodellen. De meeste zijn in eigendom, een aantal in (langdurig) bruikleen. Daarnaast kan voor speciale gelegenheden zoals exposities een beroep worden gedaan op (sleepvaart)bedrijven en particulieren om de in hun bezit zijnde modellen tijdelijk aan het museum ter beschikking te stellen.

Reserve collectie (depot)

Niet alle objecten in onze collectie worden permanent getoond. Deze zgn. reserve objecten zijn opgeslagen in het depot. Wij adviseren u voordat u ons bezoekt en een speciaal object wilt zien, ons hierover te bellen of mailen. Als dit object niet in de permanente tentoonstelling is opgenomen, kunt u op afspraak ons depot bezoeken.