Nederland heeft door de tijd heen een groot aantal sleepboten gekend. Het is moeilijk een enigszins betrouwbare schatting te maken over het aantal, maar het gaat om duizenden sleep- en duwboten, die, omdat schepen nog wel eens van naam willen verwisselen, bij elkaar opgeteld wel enkele tienduizenden namen hebben gehad. In The Tugslist, de database van Piet van Damme, tellen we momenteel ruim 25.000 namen van sleepboten, vroeger en nu onder Nederlandse vlag. Een compleet en gedegen leesbaar overzicht, inclusief beeldmateriaal van alle levensfasen van een schip en saillante feiten, bestaat in Nederland niet. Het initiatief volgend van enkele vrijwilligers,…
QR code systeem Elk scheepsmodel in het museum is voorzien van een zgn. QR code kaartje, dat op de vitrine van het betreffende schip is bevestigd. Door met een tablet in de vorm van een scheepsstuurwiel, dat u door de suppoost ter beschikking wordt gesteld, deze QR code in te lezen, worden de gegevens, foto's e.d. van het betreffende schip automatisch opgehaald uit het Bezoekers Informatie Systeem (BIS, zie hiervoor) en op de tablet getoond.
Een van de laatste aanwinsten van het Nationaal Sleepvaart Museum is het filmsysteem (FS). Hiermee kunt u als bezoeker op een touchscreen een film uitkiezen, op naam of op categorie, en deze bekijken. Nog niet alle films zijn in het systeem opgenomen, maar daar zijn we druk mee bezig.
Het Nationaal Sleepvaart Museum biedt de bezoeker in de Trouwzaal in samernwerking met Koninklijke Dirkzwager een narrow-casting systeem. Op een speciaal scherm worden continu wisselende actuele onderwerpen, boodschappen en dergelijke gepresenteerd, waarvan wij denken dat ons publiek daarin is geinteresseerd. Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen en zeer succesvol. NC neemt maatschappelijk een wijde vlucht, met name in commerciele toepassingen zoals in winkels en het openbaar vervoer. De "wetenschappelijke" definitie van Narrow Casting is : "Het leveren van informatie die is gericht op een bepaald publiek, op een geselecteerde locatie en tijdstip via digitale schermen, veelal op afstand aangestuurd met…
Er is een vragenspel voor volwassenen in ontwikkeling, waarmee u als bezoeker op de computer uw kennis op het gebied van scheepsuitdrukkingen en hun overdrachtelijke betekenis in de hedendaagse spreektaal kunt testen.Vooral de Nederlandse taal is doorspekt met uitdrukkingen die met schepen, varen en de wilde wateren te maken hebben. Dat dankzij onze voorgeschiedenis, waarin scheepvaart, maar ook de strijd tegen het water een rol van grote betekenis hebben gespeeld (en nog spelen).Een schip is een wereld op zich. Zodra de trossen los zijn, gaan de typische zeemanswetten gelden, en die zijn wel even iets anders dan de wereld waarin…
Het Nationaal Sleepvaart Museum bezit een AIS systeem, waarmee u als bezoeker in het museum en op deze website kunt zien welke (zee)schepen zich op enig moment in de Rotterdamse havens bevinden. De informatie wordt weergegeven op de kaart die verderop in deze beschrijving wordt getoond. U kunt op deze kaart navigeren (getoond gebied verschuiven, schaal groter of kleiner maken). Als u op een schip klikt, worden een aantal gegevens van het schip weergegeven. Als u nog verder in detail gaat, worden via de site van Marinetraffic meer details getoond, en een aantal grote foto's.  Hierna volgt voor de geinteresseerde…
Op 3 verschillende locaties in het museum zijn digitale fotoschermen opgesteld. Hierop kunt u een continu wisselende fotoreportage van allerlei sleepboten en werkschepen voorbij zien komen.
Op het tablet in de binnensleepvaartzaal staat informatie over de diverse soorten scheepsschroeven. De heer H. Hensen is hiervan de auteur. Het woord 'schroef' is een perfecte aanduiding van een scheepsschroef, dus ook van een schroef van een sleepboot. De scheepsschroef werkt inderdaad hetzelfde als een schroef in een moer, alleen in het geval van een scheepsschroef niet in een moer maar in het water. Drie eigenschappen bepalen de functie van een conventionele scheepsschroef. Dat zijn de vorm van de bladen, het aantal bladen en de stand van de bladen. Een sleepboot heeft een geheel ander schroefmodel dan bijvoorbeeld een…
Het museum beschikt over een met alle originele apparatuur nagebouwde stuurhut van een zeesleper uit de 60-er jaren. Slingerruit Ook ziet u hier een echte zgn. slingerruit, die tijdens zwaar weer snel ronddraait en zodoende als gevolg van de middelpuntvliedende kracht steeds vrij van regen- en buiswater blijft en zo onder alle omstandigheden goed zicht houdt. Morse decodeer apparaat Recent is de gereconstrueerde radio-hut van de sleepboot ZWARTE ZEE in het Nationaal Sleepvaartmuseum uitgebreid met een Morse decodeer apparaat. Ook op het ss. ROTTERDAM in de Maashaven is onlangs een dergelijk apparaat geinstalleerd. Deze decoder is aangesloten op een originele…
In de expositiezaal van het museum is de volledige originele radiohut van de Smit sleepboot Roode Zee uit 1908 ondergebracht. Zodra u in de hut een kijkje neemt, gaat automatisch de marconist een verhaal vertellen over de wachtdienst en het uitluisteren van morse signalen van schepen in nood.
Het Nationaal Sleepvaart Museum beschikt over een 'echte' scheepssimulator. Hierop kunt u als bezoeker oefenen in het manoeuvreren met schepen. Dankzij Alphatron Marine BV te Rotterdam, hebben we deze simulator ter beschikking gekregen. De simulator bestaat uit Ship Simulator 2008 van VSTEP , drie beeldschermen, een stuur tiller en motor handle voor het bedienen van de Furie en de Elbe. Hiernaast ziet u de opstelling van de scheepssimulator (klik voor een vergroting). Daarnaast beschikt het museum op een andere computer ook over de 'gewone' versie van Ship Simulator 2008. Dit programma is ook in de shop van het museum te…
Het museum beschikt over een webcam en een beweegbare webcam waarmee verschillende beelden van de sleepboothaven van Maassluis te zien zijn, zoals de Hudson, Furie, Krimpen, Bruinvisch, Maassluis, Elbe en de Adriaan.   Webcam haven van Maassluis   Deze webcam werd mogelijk gemaakt door ALPHATRON Marine B.V. Daarnaast hebben we nog een vaste webcam gericht op de Wip / binnenstad van Maassluis. (tijdelijk buiten gebruik)                                                                                                                                                                                                                
TIDE CLOCK - HORLOGE DES MARÉES - GEZEITEN UHR - GETIJDEN UURWERK Getijden en de Getijklok van Jacob Venker EB EN VLOED ontstaan door de aantrekkingskracht van maan en zon, waarbij de maan de meeste kracht uitoefent. Langs onze kusten heerst een dubbeldaags tij. Ieder etmaal rijst en valt het water twee keer. De gemiddelde duur van hoogwater tot hoogwater is 12 uur en 25 minuten. Maar gedurende de ene week komen de getijgolven sneller, en daarna weer trager. Deze versnellingen en vertragingen hangen samen met de stand van de maan en de zon ten opzichte van elkaar. Een mechanisch…
Op een speciaal touchscreen kunnen kinderen aan de hand van een aantal sets multiple choice vragen hun kennis van de sleepvaart toetsen. Op het scherm verschijnen in vraagvorm allerlei scheepstermen, waaruit de jeugd dan een keuze moet maken van het juiste antwoord.
In de zeezaal van het Nationaal Sleepvaart Museum is medio 2015 door de Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland een opengewerkte nieuwe satelliet-antennebol geplaatst. Bij toeval kon een van onze medewerkers de hand leggen op zo'n antenne. De bol herbergt een modern satellietcommunicatie- en -navigatiesysteem. Op steeds meer schepen die de Nieuwe Waterweg in- en uit varen, kan men deze "witte bollen" zien staan.De satellietbol in het museum is voorzien van een startknop. Als de bezoeker deze indrukt, gaat de zgn. Phase-Array antenne draaien en wordt er een ingesproken tekst gestart. Hierin wordt gedurende circa 4,5 minuten een duidelijke uitleg gegeven over…
 Deze webcam werd mogelijk gemaakt door ALPHATRON Marine B.V.
In het Nationaal Sleepvaart Museum is een respectabele hoeveelheid kennis gebundeld over de Nederlandse sleepvaart, nu en in het verleden. Deze kennis wordt ontsloten in de vele verzamelingen en toepassingen waarmee u als bezoeker in het museum kennis kunt maken. In het menu staan de belangrijkste genoemd. Naast de digitale informatiesystemen beschikt het Nationaal Sleepvaart Museum over een grote verzameling modellen, voorwerpen, boeken, tijdschriften, knipsels, foto's, technische tekeningen e.d. Ook kunt u uw specifieke vragen vanuit deze website stellen via mail of telefoon over schepen, hun levensloop, reizen/projecten en bemanningen. Vaak kunnen wij u aan de hand van onze uitgebreide…