ANBI status

De Stichting Nationaal Sleepvaart Museum staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Alle ANBI instellingen moeten diverse gegevens openbaar maken via een internetsite om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Dit zijn onder andere de doelstelling en financiën. U vindt deze informatie elders in deze website.anbi

Belastingdienst logo

Onze exposities trekken bezoekers van heinde en verre. Deze bezoekers kunnen met het innovatieve Bezoekers Informatie Systeem (BIS) extra informatie krijgen van de nieuw vormgegeven collectiepresentaties.

Hiermee is het museum een belangrijke speler geworden in de landelijke maritieme museale wereld en daarmee een ware culturele parel geworden van Maassluis. Om dat te blijven én om nieuwe initiatieven te ontplooien op het gebied van presentaties, tentoonstellingen en aankoop van objecten hebben wij uw steun hard nodig.

SCHENKEN AAN HET NATIONAAL SLEEPVAART MUSEUM WORDT EXTRA AANTREKKELIJK!

Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Donaties aan culturele instellingen

In de inkomstenbelastingwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een culturele ANBI, zoals het Nationaal Sleepvaart Museum levert een extra belastingvoordeel op. U mag 25% extra aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Eenmalige of meerjarige giften

De voordelen van de verhoogde giftenaftrek voor een gift aan een Culturele ANBI, gelden voor alle belastingplichtigen. De hoogte van de giftenaftrek is bij eenmalige giften afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de hoogte van de gift.

Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De aftrekdrempel bedraagt het hoogste van € 60 of 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I, II én III). Het plafond bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%. Bijvoorbeeld:

Stel dat het verzamelinkomen € 60.000 is en er wordt een eenmalige gift gedaan van € 1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is € 1.250. De drempel is 1% van € 60.000 (is € 600). Dit betekent dat aftrekbaar is € 1.250 -/- € 600 is € 650. Het plafond is 10% van €  60.000 plus de extra aftrek van 25% (€ 250) is € 6.250, dus daar blijft de gift onder

Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden. De gift moet worden vastgelegd in een overeenkomst. Dat hoeft geen notariële akte meer te zijn. Indien u gebruik wenst te maken van de periodiek gift kunt u dat melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., , waarna u een deels ingevuld modeformulier van ons krijgt. Een periodieke gift moet minimaal 5 jaar lopen. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar.

Er gelden dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond. Bijvoorbeeld: Indien een periodieke gift wordt gedaan van 5 x € 1.000 gedurende vijf jaar is elk jaar € 1.250 (€ 1.000 x multiplier van 1,25) aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond.

Conclusie: het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel en -plafond. Deze gelden niet bij een periodieke gift. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over maximaal een gift van € 5.000. Dit betekent dat bij een gift van € 6.000 de verhoging € 1.250 bedraagt. Totaal is aftrekbaar € 7.250.

Geldt de giftenaftrek ook bij het schenken van objecten?

Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de multiplier. Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt wederom toegepast over maximaal € 5.000.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of het Nationaal Sleepvaart Museum. Onze penningmeester zal u graag te woord staan en u de mogelijkheden en consequenties uitleggen. Ook de site van de belastingdienst geeft duidelijkheid over een aantal vragen omtrent de aftrekbaarheid van schenkingen.

Het bankrekeningnummer van het museum is: NL22INGB0004161700 t.n.v. Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis.