zondag, 12 juni 2016 20:15

De heer M. Ary Lels Overleden

||| |||

Tijdens mijn vakantie kreeg ik het trieste bericht dat de heer M. Ary Lels, op de leeftijd van 90 jaar is overleden.

Een paar jaar geleden had ik de eer om artikelen in diverse maritieme tijdschriften over het leven, en de gezichtspunten van de heer Lels, te mogen publiceren. Reeds geruime tijd na zijn actieve loopbaan als bestuurder van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst en later van de Holland Amerika Lijn, heb ik hem bij verschillende gelegenheden... mogen ontmoeten.
Na zijn pensionering bleef hij de ontwikkelingen op elk gebied van de maritieme markt volgen.

Hij begon zijn carrière als stagiair voor L. Smit & Co in Rotterdam.
Een van zijn eerste taken was om het bestuur van de onderneming bij te staan, bij de wrakopruimingen in het Suezkanaal in 1956-1957.
Bedenk daarbij, dat hij in die jaren nog maar 30 jaar oud was.
Aan boord van de sleepboot Noordzee van Smit, had hij een lang gesprek met de kapitein over de in ontwikkeling zijnde olie-industrie in de Perzische - en de Mexicaanse Golf.
Hij realiseerde zich daarbij dat er geen twijfel over kon bestaan dat de oliemaatschappijen geïnteresseerd zouden zijn in de olie- en gasvoorraden onder de Noordzee, die nog nauwelijks ontdekt waren.
Toen hij een paar maanden later de Golf van Mexico bezocht, merkte hij dat de eerste bevoorraders van boorplatforms al actief waren, maar dat hun schepen totaal niet geschikt waren voor het soms ruwe weer in de Noordzee.

Hij presenteerde zijn ideeën voor een bedrijf met Nederlandse bevoorraders aan de directie van Smit en de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.
Zij waren bereid om de eerste Smit-Lloyd bevoorradingsschepen te financieren.
Zoals we allemaal weten zijn de ontwikkelingen toen snel gegaan en is Smit-Lloyd een enorm succes geworden.
Een tweede idee van de heer Lels was de oprichting van een bedrijf voor zwaar transport op zee.
Zijn vriend, de heer B.van der Laan was op bescheiden schaal al zo'n bedrijf begonnen.
De directie van Smit was er op dat moment niet klaar voor om de mogelijkheden van deze nieuwe ideeën van de heer Lels te verkennen, dus wendde hij zich tot de Holland Amerika Lijn en vond daar de mogelijkheden om, samen met andere zakelijke partners, in 1972 Big Lift op te richten.

Het leven en de ideeën van de heer Lels zijn uitgebreid door hem zelf beschreven in zijn recent uitgebrachte boek "Man van de waterkant", waarvan ik slechts een paar weken geleden van hem persoonlijk een exemplaar heb mogen ontvangen in het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis.
Dhr. Lels had een warm hart voor het museum en andere instellingen die zich bezig houden met maritieme geschiedenis.
Het is een groot verlies voor de maritieme wereld dat de heer Lels is overleden.

Nico J.Ouwehand

Overgenomen uit Piet Sinke's 'Daily Collection Of Maritime Press Clippings' van zondag 12 juni 2016.