dinsdag, 03 oktober 2017 20:04

De nieuwe tentoonstelling "Van Jagen tot Onbemand" te zien vanaf 2 december 2017


Op zaterdag 2 december 2017 werd de tentoonstelling "Van Jagen Tot Onbemand" geopend. Deze is te zien tot en met 27 mei 2018.

De nieuwe tentoonstelling gaat over de evolutie van de sleepvaart, met een vooruitblik naar de toekomst..

De geschiedenis van het slepen begint met het zogenaamde jagen, het door mensen of dieren laten voortslepen van een schip. In de 17e eeuw kende ons land een uitgebreid netwerk van jaagdiensten en jaagpaden. Op de rede van grote havens sleepten langsscheeps getuigde vissersschepen de grote VOC schepen over de ondiepten naar de veilige haven. Dit alles veranderde radicaal met de komst van de stoommachine aan het begin van de 19e eeuw en later de dieselmotor. Al snel ontstonden de eerste sleepdiensten, een bedrijfstak waarmee Nederland wereldwijd beroemd zou worden. 
 
In de 20e eeuw volgden de technologische ontwikkelingen op het gebied van voortstuwing, vermogen en sleepuitrusting elkaar snel op. Nederland was daarbij altijd een koploper en is dat nog steeds, zoals ook wel blijkt uit het feit dat we volop meedoen aan de allernieuwste ontwikkelingen rondom onbemande schepen. 

De vroegste oorsprong van het slepen ligt omstreeks het jaar 600. In China regeerde toen keizer Yang. Zijn zes luxe drakenschepen werden voortgetrokken door honderden jonge mannen en meisjes, gekleed in zijde. Dit wordt zo sprookjesachtig beschreven, dat men zou denken dat het een genoegen was om deze schepen te trekken.

Wij weten wel beter. Werken in de sleepvaart is tot en met het heden zwaar werk en lange tijd was het een hard bestaan.

Echter, de jaren waarin menskracht nodig was om schepen voort te slepen liggen nu ver achter ons.

In deze wisseltentoonstelling laten we de ontwikkeling in de techniek van het slepen zien maar ook hoe er aan boord gewerkt en geleefd werd en hoe de technologie dit heeft beïnvloed.
We eindigen met een vooruitblik naar de mogelijke toekomst: onbemand slepen.

Het officiële gedeelte van de opening werd in het even verderop gelegen Museum Maassluis (Zuiddijk 16) verricht door de heer G. Steentjes, Senior Project Manager van het  Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN). Hij is nauw betrokken bij het onderzoek naar onbemande en autonome scheepvaart en zal spreken over de complexiteit van deze problematiek.

Daarna was er gelegenheid naar het sleepvaartmuseum te wandelen om aldaar de openingshandeling bij te wonen waarna de tentoonstelling bekeken kon worden.

 

 

001 JAAGPAD 1931 na fotoshop

Damen Dutch Navy to Buy Tugboats in Cooperation with FMV Sweden