zaterdag, 29 september 2018 01:59

Nieuwe editie van `Tug Use In Port’ overhandigd aan de voorzitter van het Nationaal Sleepvaart Museum


In 1997 werd de eerste editie van het boek `Tug Use in Port’ gepubliceerd. Het boek werd gesponsord door het Havenbedrijf van Rotterdam. In 2002 verscheen de twee editie van `Tug Use in Port’ dat bekend kwam te staan als de `tug bible’. Deze versie is vertaald in het Braziliaans-Portugees.

Na de uitgave van de tweede editie gingen de ontwikkelingen in sleepbootontwerp door om de kwaliteiten van de sleepboten verder te vergroten ten aanzien van ondermeer effectief en veilig gebruik. Toch vonden er desondanks nog verscheidene ongelukken plaats met sleepboten, meer dan eens met dramatische gevolgen.

De tweede druk is nu ook herzien en verscheidene aanvullingen hebben plaatsgevonden in de nieuwe derde editie van 2018.    

Deze derde editie, samen met de Braziliaanse-Portugese versie, zijn door de auteur overhandigd aan de Voorzitter de heer Kees van Essen van het Nationaal Sleepvaart Museum als een logische aanvulling op de bibliotheek van het Museum 

De auteur, Henk Hensen, tevens vrijwilliger van het Museum, heeft als stuurman GHV (Grote Handelsvaart) bij de koopvaardij gevaren, is loods geworden in Rotterdam en vervolgens Nautisch Consultant. Hij heeft diverse nautische boeken op zijn naam staan.

De belangrijkste veranderingen in de derde editie zijn:

 • Toegevoegd zijn verscheidene nieuwe sleepbootontwerpen, terminal sleepboten, milieuvriendelijke sleepboten, sleepboten van het Japanse type en sleepboten die in ijs opereren.
 • Verder aandacht is besteed aan sleepbootassistentie in havens, in ijs en in sluizen. Kop-op-kop assistenties zijn meer gedetailleerd besproken.
 • Ook aan stabiliteit is nader aandacht besteed en zijn er aanbevelingen aan sleepbootkapiteins hoe te handelen met betrekking tot stabiliteit.
 • Beperkingen van sleepboten, zoals met betrekking tot assisteren in golven zijn besproken, als ook het varen in mist.
 • Een belangrijk onderwerp zoals bemanningsreductie wordt behandeld.
 • Informatie over sleepwinches, sleephaken, sleeptrossen, veiligheidsnormen voor scheepsbolders en kluizen is geüpdatet, als ook het veilig gebruik van hieuwlijnen.
 • Nieuwe aspecten van trainingen zijn toegevoegd, zoals voor sleepboten die varen op LNG of assisteren bij LNG terminals, die in ijs en in golven opereren; trainingsmiddelen en –systemen zijn aangevuld.
 • Nieuwe ontwikkelingen zoals virtual reality and augmented reality komen aan de orde.
 • Het hoofdstuk over escorteren is helemaal herzien.
 • Autonome schepen en het mogelijke effect van deze ontwikkelingen op sleepboten zijn besproken.
 • Ook risicoanalyses en safety management systemen hebben aandacht gekregen, inclusief de regelgeving in de USA.

Het boek is speciaal geschreven met het oog op wat nodig is voor maritieme professionals die betrokken zijn bij de dagelijkse praktijk van het manoeuvreren met schepen met de hulp van sleepboten en bij de benodigde trainingen daarvoor, zoals loodsen, sleepbootkapiteins en instructeurs. Het boek is evenzo van belang voor sleepbootrederijen, scheepskapiteins en stuurlieden van zeegaande schepen en voor alle andere personen of organisaties op de een of andere wijze betrokken bij het assisteren van schepen met behulp van sleepboten.

Het boek kan besteld worden voor een prijs van 45 euro bij The ABR Company Ltd, www.tugandosv.com.