dinsdag, 22 maart 2022 15:02

Nieuwe tentoonstelling: Anderhalve eeuw Waterweg

Hornland en Pres Pierre Angot gezonken NSM 3

Nu we de corona-perikelen weer achter ons hebben kunnen laten, wordt het tijd voor nieuwe activiteiten. Op zaterdag 7 mei ging daarom in de "trouwzaal" van het Nationaal Sleepvaartmuseum een nieuwe tentoonstelling van start. Deze kreeg de titel: "Anderhalve eeuw Waterweg" en werd georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Nieuwe Waterweg in dit jaar. Naar verwachting zal de expositie ten minste tot een half jaar na opening te bezoeken zijn.

Van de tentoonstelling is tevens een zeer interessante tentoonstellingswijzer beschikbaar gekomen, die uitgebreid ingaat op de verhalen achter de getoonde modellen, maquettes, foto's en andere voorstellingen.  Ook is dit voorjaar een boek verschenen met dezelfde titel, van de hand van onze bekende medewerker en maritiem auteur Nico Ouwehand.

De tentoonstelling bevat een ware schat aan historische informatie. Deze belicht de gang van zaken tijdens en voorafgaand aan de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872. Voorts wordt uitgebreid stilgestaan bij de verdere ontwikkelingen in het Waterweggebied tot op de huidige dag. Gedetailleerd krijgt de bezoeker daarnaast een overzicht van de meest spraakmakende gebeurtenissen in, op en rond de Waterweg gedurende haar bestaan, met name gezien vanuit het perspectief sleepvaart en berging.

Wij bevelen u deze expositie ten zeerste aan en hopen u binnenkort als bezoeker te mogen verwelkomen.